Càncer de Pell

El càncer de pell és el més comú actualment. Qualsevol cèl·lula que forma part de la pell pot crèixer desordenadament i produïr un càncer de pell.

Què és el càncer de pell?

El càncer de pell engloba un conjunt d’enfermetats per les quals es generen nous teixits descontrolats que envaeixen, necrosen i poden donar metàstasis en les distintes capes de la pell.

El seu diagnòstic, depenent del tipus de tumor (histològic), i pronòstic són molt diferents: l’única cosa que tenen en comú és la mateixa localització anatòmica, la pell.

Les opcions terapèutiques dependràn de:

  • Tipus de tumor
  • Tamany
  • Tipus histològic
  • Localització
  • Edat
  • Tractament previ
  • Estat general

Qui pot estar-ne afectat i com es prevé?

El càncer de pell és més comú entre les persones amb la pell clara, i el principal factor de risc, entre d’altres, és l’exposició continuada als raigs ultravioleta procedents de la llum solar.

Els raigs ultravioleta procedents de fonts artificials de llum, com les cabines de bronzejat i les làmpares solars, són tan perillosos com els raigs de sol i han d’evitar-se.

La millor prevenció del càncer de pell, per tant, és l’ús constant de mesures per protegir-se del sol i especialment de les cremades solars. Un altre mètode de prevenir el càncer de pell és el diagnòstic precoç de qualsevol problema que pugui derivar en un càncer.

A més, alguns càncers es desenvolupen juntament a pigues o nevus.

Per aixó, si es té un gran número de pigues, convé acudir a un especialista per a un reconeixement periòdic que li permeti detectar de manera precoç qualsevol eventual problema.

Com reconèixer-lo?

El càncer de pell pot tenir diverses aparences. En general, quan s’està afectat de càncer de pell es produeix un canvi en l’aspecte de la pell; per exemple, un creixement o ferida que no es cura. Altres vegades pot tractar-se d’una petita protuberància, nòdul o quist, d’aparença suau, brillant i cerosa, o bé vermella o marró vermellosa. El càncer de pell també pot aparèixer com una taca vermella aspra o escamosa.

Tot i que no tots els canvis a la pell signifiquen que es tingui càncer, és recomanable acudir al dermatòleg si nota algun canvi. La detecció precoç i el tractament adequat augmenten les probabiliats de curació.

Principals tipus de càncer de pell

Hi ha tres tipus principals de càncer que s’originen a la pell i cadascun d’ells afecta a un dels diversos tipus de cèl·lules que formen la pell:

  1. El carcinoma basocel·lular, que s’origina a les cèl·lules de l’estrat germinatiu basal, l’última capa de la pell.
  2. El carcinoma epidermoide, que afecta les cèl·lules escamoses.
  3. El melanoma, que afecta els melanocits, les cèl·lules que produeixen melanina, el pigment de la pell que la bronzeja per protegir les capes més profundes de la radiació solar.
Els carcinomes són els tipus de càncer de pell més comuns i també els que tenen millor pronòstic (major probabilitat de recuperació).

El melanoma, tot i que no és tan comú, és molt més greu si es diagnostica tard.

Diagnòstic Immediat

En 15 minuts
sàpiga definitivament
què sofreix.

En la mateixa
consulta i amb
una mostra mínima.


Conegui què és el DIC

Cirurgia de MOHS

El tractament més eficaç
per al càncer de pell
no melanoma.

En solament
una intervenció.

Millors resultats estètics.

Sàpiga qué és la cirurgia de MOHS

Serveis mèdics de dermatologia cosmètica
Intervencions de càncer de pell pel Dr. Pau Umbert

Aquí podrà veure els resultats després d'un bon tractament de les diferents patologies de la pell.

Veure aquí