Cirurgia microgràfica controlada sense interrupció MOHS (CMM)

La cirurgia de MOHS o CMM no té cap relació amb l’exèresi quirúrgica clàssica, ni amb l’estudi preoperatori de la peça extirpada, on l’estudi histopatològic pot donar falsos negatius 5 a 10% (20). Tampoc no té relació amb la cirurgia de MOHS lenta, que requereix varis dies entre el processament en parafina del teixit i la reintervenció en cas de positivitat.

En què consisteix la cirurgia de MOHS o CMM

Intervenció ambulatòria en la majoria dels cops (95% dels casos) amb anestèsia local sense interrupció.

El pacient acut prèviament informat de les diferents modalitats en el tractament del seu tumor, dels possibles riscs i complicacions. Se l’informa dels medicaments dels quals ha d’abstenir-se de prendre 7 dies abans, en comú acord amb el seu metge general.

El pacient acut havent esmorzat i habitualment se li administra un valium de 5 mg.

L’anestèsia local i els bloqueigs nerviosos donen una anestèsia local de durada superior a 90 minuts, que podem prolongar dins un marge de seguretat.

La intervenció es divideix en etapes amb espais de 20 minuts, el temps necessari per al processament de la peça i la seva lectura histològica immediata.

Abans d’iniciar-se la intervenció, és important revisar la imatge histològica de la biòpsia que el dermatòleg ha remès per observar el patró histològic i facilitar-ne la lectura durant la intervenció.

Tècnica quirúrgica

Palpem el tumor i n’observem els marges amb la llum tangencial, que permet la majoria dels cop visualitzar-nbe les vores i dibuixar-lo amb violeta de genciana estèril.

Eliminen l’àrea afecta macroscòpicament (debulking) amb un tall horitzontal superficial de l’àrea afecta. La imatge tridimensional del carcinoma basocel·lular ajuda a entendre el caràcter polilobulat amb diferents potes de pop invaïnt desordenadament i anàrquicament el teixit sà.

Iniciem la tècnica a dos mil·límetres de l’àrea extirpada amb el bisturí amb una inclinació de 45 graus incloent epidermis i la cara posterior de la base del tumor en un únic pla per evitar fer escalons.

L’examen histològic immediat de la base del tumor i de tota l’àrea posterior on residia el tumor, a mode de l’opertura d’un llibre, ens permet examinar histologicament tota làrea sense que existeixi la possibilitat teòrica de deixar-nos de visualitzar un illot cel·lular maligne.

Per a la seva realització, requereix una coincidència fotogràfica de l’àrea extirpada amb el mapa preforman on es deposita el teixit tumoral extirpat respectant la mateixa orientació. Es marquen les vores de la peça amb colorants vermell i negre. Aquests colorants, juntament amb la vora epidèrmica, ens permetran localitzar a nivell microscòpic les possibles cèl·lules malignes.

L’examen histològic immediat de la base del tumor i de tota l’àrea posterior on residia el tumor, a mode de l’opertura d’un llibre, ens permet examinar histologicament tota làrea sense que existeixi la possibilitat teòrica de deixar-nos de visualitzar un illot cel·lular maligne.

El tall, amb un espesor de 5 micres iniciat a partir de la part posterior de la peça, s’introdueix al criòstat, a menys de 20ºC i es tenyeix amb blau de toluïdina, tant si es tracta d’un tumor basocel·lular com espinocel·lular.


Finalització de la intervenció de cirurgia de MOHS o CMM

Quan l’última etapa ha resultat negativa, s’ha aconseguit la extirpació tumoral, amb un sacrifici mínim de teixit sà i, alhora, unes garanties de curació d’un 97% en els carcinomes primaris i un 93% en els recidivants que ja han estat tractats prèviament amb altres tècniques.

Interpretació histològica

És una tècnica quirúrgica i histològica simultània i immediata.

Ha de ser realitzada per un Dermatopatòleg experimentat en la lectura en teixit fresc.

La major dificultat és considerar positius simuladors histològics: quadre de falsos positius o de falsos negatius.

Reconstrucció

En la majoria dels casos realitzem la reconstrucció a continuació de la cirurgia de MOHS o CMM. El pacient, en la majoria dels cops, conserva encara l’àrea anestesiada, però s’hi ha d’afegir més anestèsia dins dels marges de seguretat perquè es necessita una major àrea de teixit cutani per a la reconstrucció.

En els carcinomes recidivants de gran mida, en les localitzacions d’alt risc, com en les àrees de la sortida dels nervis cranials facials pels foràmens ossis, és aconsellable un empelt de pell total, per a la millor detenció d’una possible recidiva. Utilitzem pelleringues o vora a vora en la majoria dels casos, degut al seu millor resultat estètic i per tenir la seguretat de l’absència tumoral. En tumors com el queratocantoma gegant centrofacial o carcinomes mutilants, és aconsellable demorar la reconstrucció (1-2 mesos) per detectar amb facilitat una possible recidiva.

Diagnòstic Immediat

En 15 minuts
sàpiga definitivament
què sofreix.

En la mateixa
consulta i amb
una mostra mínima.


Conegui què és el DIC

Cirurgia de MOHS

El tractament més eficaç
per al càncer de pell
no melanoma.

En solament
una intervenció.

Millors resultats estètics.

Sàpiga qué és la cirurgia de MOHS

Serveis mèdics de dermatologia cosmètica
Intervencions de càncer de pell pel Dr. Pau Umbert

Aquí podrà veure els resultats després d'un bon tractament de les diferents patologies de la pell.

Veure aquí