Diagnòstic Immediat Cutàni

L’1 de gener de 2008 vam iniciar una nova tecnologia diagnòstica en el diagnòstic precoç de lesions cutànies inflamatòries i tumorals. La societat ens exigeix una major immediatesa i fiabilitat en la pràctica mèdica.

La dermatologia s’assenta avui en els continus avenços diagnòstics i terapèutics. Fa aproximadament 3 dècades que s’ha simplificat la metodologia de la biòpsia clàssica cutània que requeria una sala quirúrgica menor i material de sutura per tancar la pèrdua de substància examinada. Ara s’utilitza l’anomenat ‘punch’. Amb la biòpsia ‘punch’ s’aconsegueix una mostra d’entre 3 i 5 mm de diàmetre en un escenari ambulatori en què la majoria dels cops no es necessiten sutures. El teixit problemàtic que s’examina es processa al laboratori de dermopatologia per a la seva posterior lectura histopatològica al cap de 3 o 4 dies.

En cirurgia oncològica s’utilitzen els talls en fresc amb una congelació del teixit i el tall al criòstat, per determinar en pocs minuts si la lesió tumoral extirpada està lliure de tumor. En oncologia cutània, els exàmens en fresc tenen un índex de fiabilitat d’un 85%, segons demostren els estudis comparatius , davant els clàssics processaments en parafina.

La cirurgia mocrogràfica controlada de Mohs és considerada actualment com la tècnica més fiable per fer front a tumors cutanis d’alt risc o recidivants. La congelació immediata dels teixits tumorals en talls horitzontals i la seva correcta orientació permet una extracció del tumor selectiva garantint-ne la curació no superada mitjançant altres tècniques quirúrgiques. Nosaltres la utilitzem com a tècnica estrella havent superat ja les 5000 intervencions.

El DIC utilitza l’extracció en la majoria dels cops mitjançant el sistema ‘punch’, que és alhora compatible amb d’altres procediments, com el ‘shaving’ o l’exèresi. La metodologia és similar a la de la cirurgia de Mohs amb la congelació del teixit tumoral i un tall perpendicular al centre i el tenyiment del teixit problemàtic per al seu examen histològic immediat. Tot el material restant és processat amb el procediment clàssic en parafina com a doble control al cap de 5 dies.

Actualment hem realitzat 175 exàmens DIC en patologia tumoral, melocítica i epitelial (carcinomes), així com en patologia inflamatòria.

Extracció d’una mostra

Anàlisi histològic

Resultats preliminars

El DIC té un índex de fiabilitat en les lesions carcinomatoses d’un 90% (+-4)

En les lesions melanocítiques, on és d’utilitat en la majoria dels casos, el problema es troba en el possible diagnòstic del Melanoma maligne cutani. Es requereix una totalitat del teixit a examinar per donar un diagnòstic. El DIC permet descartar altres possibles diagnòstics d’immediat, però s’ha d’esperar a l’examen histopatològic clàssic per donar un diagnòstic definitiu.

En patologia inflamatòria ens trobem en una fase prèvia de recollida de material.

Diagnòstic Immediat

En 15 minuts
sàpiga definitivament
què sofreix.

En la mateixa
consulta i amb
una mostra mínima.


Conegui què és el DIC

Cirurgia de MOHS

El tractament més eficaç
per al càncer de pell
no melanoma.

En solament
una intervenció.

Millors resultats estètics.

Sàpiga qué és la cirurgia de MOHS

Serveis mèdics de dermatologia cosmètica
Intervencions de càncer de pell pel Dr. Pau Umbert

Aquí podrà veure els resultats després d'un bon tractament de les diferents patologies de la pell.

Veure aquí