Intervencions de càncer de pell pel Doctor Pau Umbert

Les imatges contingudes en la casella “durant” poden ferir la seva sensibilitat.

Abans

Carcinoma basocelular recidivant remitit a la nostra unitat

Durant

Cirurgia microgràfica de MOHS (CMM) 3 estadios

Després

Reconstrucció amb penjoll 1 any després

Abans

Carcinoma de patró histològic invasiu amb localització d’alt risc

Durant

Intervenció CMM 4 estadios

Després

Reconstrucció penjoll desplaçament 1 anys després

Durant

Intervenció CMM 3 estadios

Després

Reconstrucció doble penjoll 2 anys després

Abans

Carcinoma esclerodermiform invasiu tractat previament quatre vegades

Durant

Intervenció CMM 6 estadios

Després

Reconstrucció doble penjoll més injert 10 anys després

Abans

Carcinoma invasiu amb una area que conve la máxima funcionalitat

Durant

Intervenció CMM 3 estadios

Després

Reconstrucció doble penjoll 5 anys després

Durant

Intervenció CMM 3 estadios

Després

Reconstrucció doble penjoll 2 anys després

Durant

Després

Abans

Durant

Després

Todas las imágenes y fotografías contenidas en esta página web están protegidas por la normativa de propiedad intelectual y son propiedad de segundaopinioncancerdepiel.com o de sus legítimos titulares. Queda prohibida su difusión, reproducción, copia o utilización para cualquier finalidad, incluida la docente y/o académica, sin su autorización expresa.

Diagnòstic Immediat

En 15 minuts
sàpiga definitivament
què sofreix.

En la mateixa
consulta i amb
una mostra mínima.


Conegui què és el DIC

Cirurgia de MOHS

El tractament més eficaç
per al càncer de pell
no melanoma.

En solament
una intervenció.

Millors resultats estètics.

Sàpiga qué és la cirurgia de MOHS

Serveis mèdics de dermatologia cosmètica
Intervencions de càncer de pell pel Dr. Pau Umbert

Aquí podrà veure els resultats després d'un bon tractament de les diferents patologies de la pell.

Veure aquí