Diagnòstic inmediat

En 15 minuts
sàpiga definitivament
què sofreix.

En la mateixa
consulta i amb
una mostra mínima.


Conegui què és el DIC

Tens alguna consulta sobre el càncer de pell?
T'agradaria contactar directament amb un expert?

Fes la teva consultaCirurgia de MOHS

El tractament més eficaç
per al càncer de pell
no melanoma.

En solament
una intervenció.

Millors resultats estètics.


Sàpiga què és la cirurgia de MOHS

Resultats després d'un bon tractament de les diferents patologies de la pell.

Intervencions de càncer de pell pel Dr. Pau UmbertSalut de la teva pell

La millor forma de cuidar-la és posar-se en mans d'un expert dermatòleg i patòleg.

Obtingui un diagnòstic immediat i acertat sense sotmetre's a proves innecesàries i costoses.

Rebi un tractament ràpid i eficaç, amb la garantia de què es consideren totes les opcions terapèutiques.

Serveis mèdics de dermatologia cosmètica

Amb la garantia
del Dr. Pau Umbert